สมุทรสาครสั่งคุมเข้ม ไข้เลือดออกระบาดหนัก ผู้ป่วยนำพุ่งสูงที่ 1 ของประเทศ – มติชน

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สมุทรสาคร ล่าสุด นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการการประชุมที่ศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อสรุปรายงานแก้ปัญหาของการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ว่า ล่าสุดจึงได้ร่วมกับสนง.สาธารณสุขฯทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ กระทุ่มแบน และบ้านแพ้ว พร้อมตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มาร่วมชี้แจงปัญหาและโครงการการป้องกัน ปรากฏว่า จากการสำรวจอัตราผู้ป่วยมีจำนวนสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย หรือคิดเป็น 486 คน และเสียชีวิต 1 คน นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า…